ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP&Ajax+Jquery ฉบับ Workshop
หมวด : เทคโนโลยีการสื่อสาร
สำนักพิมพ์ : บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ปัจจุบันภาษา PHP มีโครงสร้างภาษาที่ง่ายต่อการเขียน ไม่ยุ่งยากเหมือภาษาอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับ AJAX และ jQuery เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บแอพพลิเคชั่นทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความง่ายของภาษา PHP นี่เอง จึงเป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักศึกษาให้ความสนใจนำไปเขียนเป็นระบบงานเพื่อใช้ในโครงงานจบก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอแนวคิดและ workshop ของระบบงานเว็บแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง ตลอดจนเทคนิค AJAX และ jQuary ในการเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน