ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : ปภาณิน เกษตรทัต
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณจนถึงช่วงสมัยที่เรียกว่าประเทศไทย ครบถ้วนทั้งด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา